58 736 70 43 optykkartuzy@wp.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Beata Brillowska ul. A. Majkowskiego 1 , 83-300 Kartuzy

2. Za pośrednictwem strony internetowej www.apartamentwladek.pl zbierane są dane o użytkownikach.

3. Dane zbierane i przetwarzane przez Administratora to niezbędne dane potrzebne : – do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której te dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy.

4. W zależności od udzielonej przez Klienta zgody i istniejących obowiązków prawnych, jego dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 lit a, b, c RODO w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy przez Administratora umowy ;
b) wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych- podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa, w tym ustawy ordynacja podatkowa i ustawy dotyczące poszczególnych podatków;
c) dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową rezerwacji najmu – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora lub przepis prawa ( kodeks cywilny );

5. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy.

6. Państwa dane nie są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – Administrator nie wysyła na pozyskane dane wiadomości ofertowych, promocyjnych związanych z prowadzoną przez siebie działalnością. Z pozyskanych od Klientów danych, Administrator nie tworzy tzw. listy mailngowej .

7. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie obcych państw. Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych i adresowych Klienta.

8. Administrator może udostępnić dane osobowe Klientów wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

9. Okres przechowywania danych przez Administratora jest zgodny z przepisami prawa.

10. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych lub ich przenoszenia, żądanie usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient ma prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.

11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Administratora danych mogą Państwo się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: optykkartuzy@wp.pl

salon_ico
Salon Optyczny

gabinet_ico
Gabinet Okulistyczny

Kartuzy

ul. A. Majkowskiego 1
tel./fax 58 681 42 60
kom. 609 701 664

Sierakowice

C.H. Albik, ul. Lęborska 4A
tel. 58 684 68 83
kom. 665 201 588

Żukowo

ul. Gdyńska 22A
tel. 58 681 00 00
kom. 601 701 059

Kartuzy

ul. Kościuszki 12
tel. 58 736 70 43
kom. 785 991 762

Zakup nowoczesnych urzadzeń i specjalistycznego oprogramowania wprowadzający innowacyjny proces technologiczny w Salonie Optycznym w Kartuzach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Zakup nowoczesnych urzadzeń i specjalistycznego oprogramowania wprowadzający innowacyjny proces technologiczny w Salonie Optycznym w Kartuzach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.